вторник, 19 февруари 2013 г.


  Опаковани за пътуването.
Част от мартениците, които отпътуваха и вече пристигнаха.